گشت و نگهبانی

در حال نمایش 4 نتیجه

کالاهای موجود

دستگاه گشت و نگهبانی  یکی از ملزومات اصلی بخش حراست در اماکنی مانند صنایع و کارخانه‌های بزرگ ، مراکز تجاری بزرگ، صنایع پتروشیمی، مراکز امنیتی و … است.

مهمترین کاربرد سیستم گشت و نگهبانی، ایجاد یک برنامه مدون جهت سرکشی و بازرسی از بخش‌ها و محوطه‌های حساس مانند انبار است. نگهبان در سرکشی به نقاط مورد نظر (chek point)، با استفاده از دستگاه گشت زنی، حضور خود را در آن بخش ثبت می‌کند و دیگر نیازی به ثبت دستی و سنتی بر روی برگه‌ها نیست. زمان و مکان سرکشی‌ها به  صورت دقیق در این دستگاه ثبت شده و قابل گزارش گیری می‌باشد.

اطلاعات بیشتر ...